Elbesiktning Gotland

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom, därför är det viktigt att göra en elbesiktning.

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta göra en elbesiktning (EBKU) för att se till att anläggningen är säker. Kan du helt lita på att din bostad inte börjar brinna genom att elsystemet belastas mer än det byggdes för? Har du installerat exempelvis laddbox, spabad, infravärme på uteplatsen, automatisk utebelysning eller tidur för motorvärmare? Men inte dimensionerat elanläggningen därefter. Är du alldeles säker på att din familj, släkt och vänner inte riskerar att få ström genom kroppen på grund av exempelvis en sprucken gummiisolering på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar, kopplingar är felaktigt utförda och att jordade uttag saknas? Till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Elbesiktning Gotland

Elbesiktning Kontroll & Underhåll, EBKU

EBKU

Testet är en grundlig elbesiktning (EBKU). Vi testar centralen och säkringar med ett specialinstrument, kontrollerar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Vi tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan vi lämna ett kostnadsförslag på åtgärderna.

EKBU Visby

Kontakta oss

All El Gotland AB

Telefon: 0498-28 40 00

Email: info@allelgotland.se

Postadress: Box 1415, 621 25 Visby

Besöksadress: Skarphällsgatan 14, 621 41 Visby

Innehar F-skattebevis

Facebook

Instagram

Läs vår integritetspolicy

All El Gotland Maps